چکیده

فرایند تلاشی، یکی از مهم‌‌ترین روش‌‌های تولید نوترون در صنعت، پزشکی و غیره است. هم‌چنین از دیگر کاربردهای این فرایند، استفاده از آن در قلب راکتورهای زیربحرانی است. در این پژوهش، با استفاده از کد MCNPX، یک بررسی نوترونی بر روی هدف‌‌های تلاشی شکافت‌پذیر شامل اورانیم-238 و توریم-232 صورت گرفته است. پارامترهای بهره‌‌ی تولید نوترون و انرژی انتقال یافته، شکل هندسی هدف، طیف زاویه‌‌ای خروجی نوترون‌‌ها، نرخ تولید گاز و طیف جرمی عناصر باقی‌‌مانده برای هدف‌‌های تلاشی مورد نظر بررسی شده‌‌اند. نتایج نشان می‌‌دهد که شکل هندسی، در طیف خروجی نوترون بیش‌‌ترین تأثیر را داشته است، ولی بر روی طیف اتم‌‌های تولیدی اثری ندارد. در انرژی‌‌های بالاتر از GeV 1، تعداد نوترون‌‌های تولیدی در واحد انرژی به حالت پایدار می‌‌رسد و نرخ تغییرات تولید نوترون‌‌ها بعد از آن کاهش می‌‌یابد. علاوه بر این، هیدروژن عامل اصلی در ایجاد تورم در هدف تلاشی است و حدود 88% از گاز تولیدی را تشکیل می‌‌دهد.

 

کلیدواژه‌ها

   

مجله‌ی علوم و فنون هسته‌ای شماره 81


login