چكيده  به منظور دست‌یابی به بلورهایی با کیفیت بالاتر، استفاده از مواد اولیه با درجه‌ی خلوص بالا، امری ضروری است که در این میان ذوب منطقه‌ای یکی از روش‌های دست‌یابی به این هدف است. در این روش‌، یک ناحیه‌ی کوچک مذاب به آرامی در میان ناحیه‌ی جامد حرکت می‌کند و ضمن عبور، سبب حذف ناخالصی‌ها در طول ماده‌ی منجمد، و یا توزیع مطلوب مواد حل شده در جامد می‌شود. تعداد، اندازه و طول مناطق ذوب نقش مؤثری در نتیجه‌ی نهایی دارد. در این مقاله، ابتدا دستگاه خالص‌سازی منطقه‌ای تجهیز شد، سپس کوره با سرعت 1-mm/h 20 از پودر LiF که در بوته‌ی گرافیتی تحت خلأ قرار داشت، 7، 9 و 14 بار عبور داده، و پودر تخلیص شد. در نهایت میزان ناخالصی‌ها از قبیل Fe، Ba قبل و بعد از خالص‌‌سازی منطقه‌ای، با دستگاه‌ آنالیز جفت‌شدگی القائی (ICP) بررسی شد.
 

کليدواژه‌ها: خالص‌سازی، لیتیم فلوراید، آهن، باریم، ICP
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80


login