• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
از مهمترين و اساسي ترين فعاليت هاي مقدماتي در تدوين برنامه راهبردي توسعه چرخه سوخت هسته اي شناخت علمي و عملكرد متداول ترين و كارآمدترين چرخه هاي سوخت هسته اي در جهان است که ...

صاحب اثر : سازمان انرژی اتمی ایران
 

login