09:38:04 - 1397/12/20 دوشنبه
خبرنامه شرکت تولید و توسعه سازمان انرژی اتمی (شماره دهم )
خبرنامه داخلی شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران - اخبار توسعه
برخی از عناوین این شماره :

⚛️ گزارشی از روند فعالیت های اجرایی طرح احداث واحد های 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر 
⚛️ گزارشی از توقف برنامه ریزی شده نیروگاه اتمی بوشهر برای نگهداری، تعمیرات نیمه اساسی و سوخت گذاری در سال 1397 دانلود خبرنامه شرکت تولید و توسعه سازمان انرژی اتمی   
كلمات كليدي : اخبار توسعه , سازمان انرژی اتمی ایران , خبرنامه داخلی شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

login