گزارشی از اقدامات جهانی صورت‌گرفته در مقابل شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در نیروگاه‌های برق هسته‌ای و اقدامات انجام‌شده در نیروگاه اتمی بوشهر

مقدمه

پاندمی ویروس کرونا تأثیر عمیقی بر زندگی مردم سراسر دنیا گذاشته است. بحران جدید بیماری کووید 19 به کاهش رشد اقتصادی کشورها در سراسر جهان منجرشده و نیازمند اتخاذ تدابیر قابل توجهی در هر جنبه از زندگی در جهان شده است. گسترش و شیوع این بیماری بسیاری از صنایع و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه ما در جهانی زندگی می‌کنیم که همه چیز آن، به انرژی بستگی دارد. انرژی در حیات اقتصادی و صنعتی، نقش زیرساختی در جوامع را ایفا می‌کند، از طرف دیگر، انرژي يكي از مهم‌ترين عوامل ضروري براي توسعه كشورها است. صنعت برق در دو ماه گذشته شاهد تغییرات بارزی بوده و منحنی تقاضای برق در مناطق آسیب‌دیده شکل جدیدی به خود گرفته است.

در جریان این بحران، جدای از سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های هسته‌ای نیز در تأمین برق کشورهای د