معاونت امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس 

معاونت امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران مسئول تنظیم کلیه روابط برون سازمانی است ، که شامل حوزه روابط خارجی و داخلی می‌باشد.
در حوزه روابط خارجی، این معاونت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کلیه کشورها، نهادها و ارگان‌های خارجی، روابط سازمانی را تعریف، تنظیم و پیگیری می‌نماید. بدیهی است دفتر رابط ملی ج.ا. ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این معاونت قرار دارد. 

در حوزه روابط داخلی، ایجاد ارتباط با سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر عهده این معاونت می‌باشد. این معاونت همچنین متولی امور حقوقی سازمان بوده و در کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز حضور دارد.

بخش‌های معاونت به شرح ذیل می‎‌باشد:

- اداره کل امور بین الملل و نمایندگی‌های خارج از کشور
- اداره کل امور مجلس
- اداره کل امور حقوقی و قراردادها

- اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی
- دفتر رابط ملی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی

- مدیریت تشریفات خارجی

 

اداره کل امور بین الملل و نمایندگی‌های خارج از کشور

اداره کل امور بین الملل و نمایندگی‌های خارج از کشور علاوه بر نظارت بر دفاتر سازمان انرژی اتمی در وین و مسکو، انجام هرگونه مطالعه و تحقیق در خصوص تحولات هسته‌ای در سراسر جهان به منظور هماهنگی و مشارکت در تدوین و تنظیم اسناد مربوط به همکاری‌های دو یا چند جانبه، انجام مذاکرات با کشورها، سازمان ها و شرکت های خارجی را مستقیماً و یا با هماهنگی و ارتباط با وزارت امورخارجه عهده دار می‌باشد. تنظیم قراردادها، معاهدات، پروتکل‌ها و موافقتنامه های مختلف بین‌المللی در خصوص علوم و فناوری هسته‌ای از جمله فعالیت‌های مهم این مرکز می‌باشد. اداره کل امور بین الملل و نمایندگی‌های خارج از کشور دارای 2 دفتر نمایندگی و 2 اداره می باشد:

- دفتر نمایندگی سازمان انرژی اتمی در مسکو
- دفتر نمایندگی سازمان انرژی اتمی  نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی( وین)
-
اداره اسناد و حقوق بین‌المللی هسته‌ای
-
اداره همکاری‌ها و مطالعات بین‌المللی هسته‌ای

اداره کل امورمجلس

این دفتر رابط سازمان انرژی اتمی ایران با مجلس بوده و  دارای دو دفتر می‌باشد:

  • گروه طرح‌ها و لوایح    
  • گروه ارتباطات با مجلس و دولت           


اداره کل امور حقوقی و قراردادها

امور محوله، وظایف و اختیارات دفتر حقوقی و امور قراردادها شامل اقامه دعوی مدنی و طرح شکایات کیفری، دفاع از دعاوی و شکایات کیفری مطروحه علیه سازمان متبوع در مراجع قضایی و شبه قضایی داخلی و همچنین همکاری و نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و اظهار نظر حقوقی پیرامون استعلامات به عمل آمده می باشد. گروه‌های این دفتر عبارتند از:

  • گروه امور حقوقی و دعاوی داخلی
  • گروه امور قراردادها
  • گروه تنقیح قوانین و مقررات

اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی

این اداره کل امور اطلاع‌رسانی، ارتباطات و رسانه‌ها، نشریه داخلی، همکاری، هماهنگی، نظارت و تولید مطالب برای سایت اینترنتی سازمان که به سه زبان منتشر می‌شود، تبلیغات محیطی، تولید فیلم و کلیپ و پاسخگویی به مخاطبین سازمان را به انجام می‌رساند. همچنین توسعه ارتباطات داخلی و برون سازمانی، فعالیت‌های جدید در حوزه نمایشگاهی و حوزه دیپلماسی عمومی و... از امور محوله این اداره کل می‌باشد. 

دفتر رابط ملی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی

دفتر رابط ملی با بخش همکاری‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد واسط بین آژانس بین‌المللی و کلیه نهادها و سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های فنی و ترویج استفاده از فناوری‌های هسته‌ای فعالیت دارد و مسئول هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به برنامه همکاری‌های فنی کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قالب پروژه‌های ملی (IRA)، منطقه‌ای (RAS) و بین‌منطقه‌ای (INT) و پروژه‌های تحقیقاتی (CRP) و همچنین کلیه دوره‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزارشده توسط آژانس بین‌المللی تحت پروژه‌های مذکور و دوره‌های مستقل از این پروژه‌ها می‌باشد.

مدیریت تشریفات خارجی

این اداره انجام کلیه مناسبات تشریفاتی و هماهنگی‌های لازم در خصوص میهمانان خارجی که با سازمان در ارتباط هستند را برعهده دارد. این اداره همچنین متولی هماهنگی سفرهای خارجی کارمندان سازمان نیز می‌باشد.