• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ویدئو

گزیده سخنان دکتر صالحی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه شرکت های دانش بنیان حوزه های فناوری بالا