.
.
1393/2/16 سه‌شنبه
کاربرد در صنعت
اخبار
11:34:37 - 1393/2/8 دوشنبه
طراحی و ساخت دستگاه پایش آلودگی بدن به مواد پرتوزا...
هدف از انجام این پروژه، ارتقای سطح ایمنی پرسنل و جلوگیری از خروج آلودگیهای هسته‌ای از تاسیسات و مراک...
10:51:25 - 1393/2/8 دوشنبه
طراحی و ساخت سیستم آنالیز عیار اورانیوم در سنگ معدن...
کانی‌های مورد استفاده در استخراج اورانیوم دارای عیارهای مختلف از چند قسمت در میلیون تا چند در صد هست...
10:13:25 - 1393/2/8 دوشنبه
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه IECF به منظور بررسی واکنش گداخت هسته ای...
در این پروژه پژوهشی، امکان انجام واکنش گداخت هسته¬ای به روش حبس الکترواستاتیکی لختی بررسی شده است. د...
تصاویر
ویدئو
رویدادها
رویدادها
1392/11/20 یکشنبه
login