رویدادهای علمی و هسته‌ای
1398/2/23 دوشنبه
سیستم کنترلی سامانه سنجش فرایندی

هدف از این زیرساخت، طراحی، ساخت، راه اندازی و تست یک سامانه محرک کنترلی با کاربری در راکتورهای هسته ای می‌باشد. در یک راکتور هسته ای، نقش مکانیزم محرکه میله کنترلی وارد و خارج کردن تمام میله های کنترلی در ارتفاعی برابر ارتفاع قلب راکتور است و اینکه بتواند میله های کنترلی را در هر موقعیتی از ارتفاع نگه دارد. موقعیت میله های کنترلی در قلب راکتور با استفاده از سنسورهای موقعیت آنالوگ و دیجیتال پیمایش می شود و کنترل کننده مقدار قدرت و راکتیویته راکتور می باشد. کارکرد اصلی دیگر مکانیزم محرکه میله های کنترلی، آزادسازی سریع میله های کنترلی در زمان خاموشی سریع راکتور است. این حالت در شرایط اضطراری باید به سرعت فعال و در کمترین زمان ممکن میله ها را به قلب راکتور وارد نماید.

زیرساخت مذکور می‌تواند نقش بسزایی در طراحی و یا ساخت  سیستم کنترلی راکتورهای تحقیقاتی و قدرت که در کشور در حال کار و یا احداث می باشند، داشته باشد.

کلیه حقوق برای سازمان انرژی اتمی محفوظ می باشد

www.aeoi.org.ir