پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشگاه‌ علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران براساس شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس گردید. اساسنامه پژوهشگاه توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به منظور اجرا به سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ گردید.
·        برخوردار از دانش‌های بنیادی و پیشرفته؛
·        توانا در تولید علم و فناوری‌های پیشرفته، نوآور و آینده‌نگر؛
·        پیشرو در پژوهش‌های کاربردی صلح‌آمیز علوم وفنون هسته‌ای در علوم پایه، علوم فنی ومهندسی، علوم زیستی و پزشکی، علوم کشاورزی و دامپزشکی ،علوم سلامت، محیط زیست و ایمنی؛
·        توسعه و گسترش پژوهش‌های کاربردی جهت رفع نیازهای پژوهشی صنعت هسته‌ای؛
·        آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت هسته‌ای؛
·        تعامل سازنده و موثر با مراکز آموزشی و پژوهشی جهان؛
اهداف کلی پژوهشگاه براساس اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در دو بند بشرح زیر می‌باشند:
1)    توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم و فنون هسته‌ای
2)    زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
همچنین اهداف کلی پژوهشگاه بشرح زیر می‌باشند:
1)    توسعه پژوهش‌های علمی وفناورانه در زمینه نیروگاه‌ها و چرخه سوخت هسته‌ای
2)    توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در علوم و فناور‌های هسته‌ای و گسترش کاربردهای آن در کشاورزی، پزشکی و صنعت
شرح وظایف کلی پژوهشگاه براساس اساسنامه مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شش بند به شرح ذیل می‌باشند:
1)    بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه انرژی هسته‌ای و علوم وابسته به آن نظیر پرتوهای یون‌ساز، پلاسما، گداخت و لیزر در چارچوب صنعت، پزشکی، کشاورزی و انرژی
2)    اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه
3)    فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
4)    همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج از کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مرتبط با اهداف پژوهشگاه
5)    ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشگاه
6)    انتشار مجله، کتاب علمی و جزوه، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشگاه برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی
1)    پژوهش در راستای دست یابی به فناوری ساخت نیروگاه­های هسته­ای قدرت آب سبک
2)    پژوهش در راستای دست یابی به فناوری ساخت راکتورهای تحقیقاتی با شار نوترونی و توان بالا به منظور تولید انواع رادیوایزوتوپها برای مصارف بویژه پزشکی و کشاورزی
3)    پژوهش در زمینه طراحی و ساخت سیستمها و تجهیزات مورد نیاز راکتورهای هسته‌ای شامل:
·        سیستم‌های الکترونیکی و کنترلی جهت ارتقاء ایمنی هسته‌ای مورد نیاز راکتورهای هسته‌ای
·        سیستم‌های اندازه گیری و آشکارسازی راکتور‌های هسته ای
·        سیستم‌های تست و کنترل تجهیزات راکتور‌های هسته‌ای
·        سیستم‌های مونیتورینگ بویژه جهت حفاظت محیط زیست راکتور‌های هسته‌ای (اعم از: داخلی و محیطی)
·        سیستم‌های پایش راکتور‌های هسته‌ای (نشتی‌، لرزشی)
·        سیستم‌های کنترل شیمی و حجم آب در مدار اول راکتور
·        سیستم تعدیل فشار در راکتور
·        سیستم برداشت حرارت نهائی از نیروگاه
·        سیستم برداشت حرارت باقیمانده از قلب راکتور
·        سیستم اضطراری خنک کردن قلب راکتور
·        سیستم آب جبرانی مدار اول راکتور
4)    ایجاد، توسعه، ارتقاء و بهینه‌سازی روش‌ها و فرآیندهای مرتبط با :
·        فرآیندهای استخراج و اکتشاف مواد پرتوزا
·        فرآیندهای کانه‌آرایی سنگ معدن مواد پرتوزا
·        فرآیندهای ‌فرآوری شیمیایی مواد پرتوزا
5)    پژوهش در زمینه تولید مواد هسته‌ای مورد نیاز صنعت سوخت هسته­ای کشور
6)    پژوهش در زمینه ایجاد، ارتقاء و بهینه‌سازی دستگاه‌ها و تجهیزات بویژه مرتبط با ایمنی هسته‌ای مورد نیاز صنعت سوخت هسته­ای کشور
7)    طراحی و را‌ه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع در زمینه انرژی هسته‌ای
8)    پژوهش در زمینه دستیابی به انرژی هسته ای از طریق گداخت هسته‌ای بویژه به روش محصورسازی مغناطیسی
9)    پژوهش و زمینه سازی به منظور ایجاد راکتورهای تحقیقاتی گداخت هسته‌ای
10)                       پژوهش در زمینه تولید ایزوتوپ و رادیو ایزوتوپ‌ها با استفاده از سیستم‌های مبتنی بر گداخت هسته ای
11)                       پژوهش در زمینه توسعه کاربردهای پلاسما در صنعت، پزشکی و کشاورزی
12)                       طراحی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع در زمینه فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای
13)                       کسب دانش و فن آوری طراحی و ساخت شتابدهنده‌ها به منظور تولید ایزوتوپ و رادیوایزوتوپهای مورد نیاز کشور
14)                       کسب دانش و فن آوری طراحی و ساخت شتابدهنده‌ها به منظور پرتودهی و خدمات صنعتی
15)                       پژوهش در زمینه طراحی و ساخت قطعات و سیستم‌های مورد نیاز شتابدهنده‌ها
·        طراحی وساخت تفنگ الکترونی مورد نیاز در شتابدهنده
·        طراحی وساخت مگنت‌های مورد نیاز در شتابدهنده‌ها
·        طراحی وساخت سیستم خط بیم (Beam Line) مورد نیاز در شتابدهنده‌ها
·        طراحی وساخت سیستم خنک کننده مورد نیاز در شتابدهنده‌ها
·        طراحی وساخت سیستم خلاء و هوای فشرده در شتابدهنده‌ها
16)                       ساخت شتابدهنده‌های کاربردی با انرژی متوسط و پایین و قابل حمل ، به منظور استرلیزاسیون، آنالیز مواد، بهینه سازی ساختار مواد، کاربردهای پزشکی و سایر کاربردها در صنایع کشور
17)                       پژوهش در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های پرتو دهی مواد و توسعه پژوهشهای کاربردی از مقیاس آزمایشگاهی تا صنعتی
18)                       کسب دانش و فن آوری طراحی و ساخت سیستم‌های پرتو دهی ثابت و متحرک و اجزا و تجهیزات آن
19)                       توسعه پژوهش­های کاربردی مبتنی بر پرتودهی مواد
20)                       پژوهش در زمینه طراحی، ساخت و استفاده از ابزارهای صنعتی هسته­ای مبتنی بر منابع پرتو زا
21)                       پژوهش در زمینه ساخت دستگاه‌های دزیمتری، آشکارسازی، اندازه‌گیری و پایش (مانیتورینگ)
·        آشکارسازی بر اساس فناوری نیمه‌هادی‌ها و دتکتورهای حالت جامد
·        طراحی وساخت دتکتورهای ترمو لومینسانس
·        طراحی وساخت سیسستم‌های مونیتورینگ هوشمند شامل دستگاه‌های مونیتورینگ فرایند، دستگاه‌های مونیتورینگ ایمنی و دستگاه‌های مونیتورینگ امنیتی
·        طراحی وساخت ردیاب‌های هسته‌ای و حسگر‌های تابش
·        طراحی وساخت دستگاه‌های گاما اسکن مورد نیاز برای صنایع هسته ای
·        طراحی و ساخت دستگا ههای اندازه گیری نسبت ایزوتوپی بر مبنای روش‌های آشکارسازی هسته‌ای
·        طراحی وساخت منابع باردار مورد نیاز در دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف
·        طراحی و ساخت سیستم‌های اسپکترومترهای هسته‌ای، شامل اسکپتروسکوپی گاما ، پوزیترون، آلفا
·        طراحی وساخت تجهیزات نمونه برداری و آنالیز خودکار با نمونه‌های اکتیو
22)                       پژوهش در زمینه تولید رادیو ایزوتوپ‌ها و رادیوداروهای پزشکی درمانی و تشخیصی مورد نیاز کشور
·        پژوهش در زمینه تولید کیت‌های مورد نیاز مراکز پزشکی هسته‌ای کشور
·        پژوهش در زمینه تولید ژنراتورهای پرکاربرد در پزشکی هسته‌ای
·        پژوهش در زمینه تولید رادیوایزوتوپ‌ها و چشمه‌های درمانی مورد نیاز در پزشکی
23)                       پژوهش در زمینه تولید رادیوایزوتوپ‌ها و چشمه‌های صنعتی مورد نیاز کشور
·        پژوهش در زمینه تولید رادیوایزوتوپ‌های مورد نیاز صنایع نفت و گاز، صنایع غذایی، صنایع الکتریکی، رادیو گرافی صنعتی و سایر صنایع
·        پژوهش در زمینه روش‌های نوین جداسازی و خالص‌سازی ایزوتوپ‌ها و رادیو ایزوتوپ‌ها
·        پژوهش در زمینه تولید چشمه‌های استاندارد صنعتی
24)                       پژوهش در زمینه تولید ایزوتوپ‌های پایدار مورد نیاز کشور
25)                       پژوهش در زمینه اصلاح نباتات با استفاده از روش‌های هسته‌ای
·        شناسایی و ارتقاء صفات مطلوب گیاهان با روش موتاسیون
·        شناسایی و افزایش تحمل به تنش‌های زنده و غیر زنده با تولید ارقام مطلوب و متحمل
·        بهبود و ارتقاء شاخص‌های کمی و کیفی گیاهان بومی، دارویی و زینتی
26)                       پژوهش در زمینه استفاده بهینه از آب، خاک و حفظ محیط زیست با استفاده از روش‌های هسته‌‌ای
·        پژوهش در زمینه مصرف بهینه نهاده‌های کشاورزی
·        پژوهش در زمینه حفظ محیط زیست و کشاورزی پایدار
27)                       پژوهش در زمینه دامپروری و دامپزشکی با استفاده از روش‌های هسته‌ای
·        پژوهش در زمینه اصلاح دام، طیور و آبزیان
·        پژوهش در زمینه بهبود بهداشت دام با استفاده از روش‌های هسته‌ای
28)                       پژوهش در زمینه کاهش ضایعات کشاورزی با استفاده از روش‌های هسته‌ای
·        پژوهش در زمینه کاهش خسارات حشرات و آفات
·        پژوهش در زمینه پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی
29)                       پژوهش در زمینه طراحی وساخت لیزرهای مورد نیاز صنعت از جمله جوشکاری، برشکاری و شکل‌دهی
30)                       دستیابی به فن آوری و دانش فنی تولید مواد ساختاری و ساختمانی مورد نیاز در ساخت و احداث نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای
31)                       دستیابی به فن آوری و دانش فنی تولید مواد پیشرفته و نو مورد نیاز در سایر صنایع هسته‌ای نظیر صنعت رادیو ایزوتوپ‌ها، رادیوداروها، گداخت هسته ای، شتابدهنده‌ها، سیستم‌های پرتودهی و سایر صنایع هسته‌ای موجود
32)                       پژوهش در زمینه ایمنی، بهداشت و مطالعات محیطی مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای
33)                       پژوهش در زمینه تدوین استانداردهای هسته‌ای بویژه ایمنی هسته‌ای مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای کشور
6-1. طراحی و ساخت دستگاه آشکار‌ساز وجود مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک.
6-2. طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری اکتیویته رادیو ایزوتوپها (کوری متر) .
6-3. دزیمتر قابل حمل هوشمند.
6-4. طراحی و ساخت دستگاه عیار سنجی اورانیوم در سنگ معدن.
6-5. طراحی و ساخت دستگاه پایش آلودگی بدن به مواد پرتوزا.
6-6. طراحی و ساخت سیستمهای اسپکترومتری هسته‌ای با آشکارساز سوسوزن.
6-7. طراحی و ساخت کنترلر سطح مخازن.
6-8. دستاوردهای طرح کلان رادیوداروها.
6-9. تهیه و کنترل کیفی رادیوایزوتوپ مس-61 و سپس تهیه رادیوداروها و ترکیبات نشاندار با استفاده از این رادیوایزوتوپ جهت استفاده برای کاربردهای تشخیصی و تصویربرداری با گسیل پوزیترون.
6-10. طراحی و ساخت ژنراتور جدید تکنسیوم 99Mo/99mTc با استفاده از جاذب آلومینا با افزایش ظرفیت و راندمان تولید 99mTc و کاهش دز جانبی ژنراتور.
6-11. تهیه آزمایشگاهی وکنترل کیفی ژنراتور 68Ge/68Ga با استفاده از هدف گالیم طبیعی برای اولین بار.
6-12. تهیه و تولید رادیو ایزوتوپ دارویی هلمیوم -166 و تولید و کنترل کیفی کیت نشاندار شده DTPA با هلمیوم -166.
6-13. تهیه، تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 99mTc-UBI برای تشخیص عفونت.
6-14. تهیه، تولید و کنترل کیفی رادیو داروی 99mTc-Bombesin برای تشخیص تومورهای سینه و پروستات.
6-15. تولید، کنترل کیفی و مطالعات بالینی 186Re-HEDP جهت درمان و تسکین درد متاستازهای منتشر استخوانی.
6-16. تهیه، تولید و کنترل کیفی رادیو داروی تکنسیوم-سیپروفلوکساسین جهت تصویربرداری از کانونهای عفونی در مراکز پزشکی هسته‌ای.
6-17. تولید هیدروژل در شرایط استاندارد پزشکی واخذ تأئیدیه‌های لازم از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی برای محصول مورد نظر.
6-18. دستاورد‌هایی در پیشگیری از بیماریهای دام، طیور و آبزیان.
6-19. دستاوردهایی در افزایش تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی.
6-20. دستاوردهایی در بهداشت و امنیت غذایی.
6-21. طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه IECF به منظور بررسی واکنش گداخت هسته‌ای.
6-22. ساخت بلور BGO.
6-23. طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ایزوترم جذب گازها.
6-24. طراحی و ساخت کنترلر کامپیوتری دستگاه UGAS تحت سیستم عامل XP.
6-25. طراحی و ساخت سل خوردگی جهت مطالعات خوردگی در محیط مذاب سرب-بیسموت.
6-26. طراحی و ساخت کوره دوار با جداره آلومینائی جهت ذوب شیشه.
6-27. ساخت دستگاه الکتروریسندگی آزمایشگاهی جهت تولید رشته‌های پلیمری عاملدار شده در مقیاس نانو مورد استفاده در جداسازی.
6-28. ساخت و تست نمونه آزمایشگاهی قرص سوپرهادی دما بالا بر پایه بیسموت (BSCCO).
6-29. تولید آزمایشگاهی و بررسی خواص فولادهای فریتی مارتنزیتی.
6-30. رشد تک‌بلور سفایر با ابعاد بزرگ (قطر 5 سانتی متر و حداقل وزن یک کیلو گرم ).
6-31. طراحی و استقرار سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهها براساس استانداردهای بین المللی.
6-32. پژوهش در زمینه ایجاد لایه‌های نازک محافظ (لایه‌های پیشرفته)، جهت کاهش اثرات پلاسمای داغ بر اجزاء داخلی راکتورهای گداخت.
6-33. دستیابی به تکنولوژی جوشکاری اصطکاکی تلاطمی (FSW) فلزات و آلیاژهای مورد استفاده در صنایع هسته‏ای در اشل آزمایشگاهی.
6-34. تهیه برخی از نانوذرات فریتی مغناطیسی و بررسی ویژگی های مغناطیسی آنها به منظور استفاده در فرایندهای جداسازی در چرخه‌ی سوخت هسته‌ای.
6-35. تهیه شیشه‌های سیلیکاتی حاوی اکسید روی با خاصیت آشکارسازی اشعه گاما و بررسی ویژگی‌های اپتیکی.
6-36. حباب زدایی از مذاب شیشه های سربی.
6-37. سنتز کامپوزیتهای پلیمری بر پایه پلی آمید و بررسی کاربرد آنها در جذب یون کبالت 60
6-38. مطالعه مقاومت خوردگی قطعات آلومنیومی آندایز شده با جریان پالسی.
6-39. تهیه نانوذرات خاک رس جهت حذف آلاینده‌های رادیواکتیو و آلی خطرناک و همچنین استفاده از آنها در تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری.
6-40. سنتز نانو ذرات به روش هیدروترمال درشرایط فوق بحرانی به منظور استفاده در جداسازی فلزات سنگین و کاربرد کاتالیستی در واکنش‌های شیمیایی.
6-41. جذب واکنشدار دی اکسید کربن بوسیله محلول آمونیاکی بصورت جزئی کربناته شده هیدروکسید سدیم در برج پرشده.
6-42. بررسی روشهای تعیین مشخصات بنتونیت مناسب به منظور مطالعه رفتار جذبی فلزات سنگین.
6-43. بررسی جذب زیستی توریم از محلولهای آبی توسط جلبک‌های قهوه‌ای خلیج فارس.
6-44. حذف فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو از محلولهای آبی با استفاده از پرلیت منبسط شده.
6-45. بررسی و ساخت کامپوزیت نانو لایه مس- نیوبیوم جهت کاربرد به عنوان شیلدینگ.
6-46. بررسی رفتار هیدرودینامیکی گاز - جامد در رآکتورهای بسترسیال مخروطی.
6-47. برهمکنش لیزر با پلیمر پلیاترسولفون جهت مصارف پزشکی.
6-48. استفاده از هوا به عنوان گاز کمکی در لیزرهای بخار فلز و مقایسه آن با گازهای کمکی هلیوم و نئون.
6-49. مطالعة رفتار هندسی ضریب بهره در گسیل خودبه‌خود تقویت شده (پارامتر داخلی) در تعیین خروجی لیزربا مثال تجربی لیزر اگزیمر KrF.
6-50. افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ Ni-P در محیط اسید HF با افزودن کروم به آلیاژ.
6-51. بررسی اثرات پرتوهای هسته‌ای بر خواص فیزیکی و مکانیکی فولادهای مورد استفاده در صنعت هسته‌ای.
6-52. بررسی خوردگی آجر نسوز توسط مذاب شیشه های سربی.
6-53. بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژ مونل 400 در محیط اسید هیدروفلوریک توسط عملیات حرارتی.
6-54. تاثیر سطح مشترک بین لایه های مختلف و غیر یکنواختی ترکیبی در شفافیت شیشه سربی.
6-55. فرآوری کانسنگ آنومالی 5 ساغند برای بازیابی عناصر خاکی نادر و برخی از فلزات با ارزش.
6-56. بازیابی استخراج کننده سیانکس 301 از محلول پسمان حاصل از استخراج.
6-57. استخراج اورانیوم و توریم از محلولهای آبی بوسیله کارتریج‌های اکتا دسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس 302
6-58. استخراج و پیش تغلیظ لانتانیدها با روش استخراج فاز جامد با تشکیل جاذب در محل با سورفکتانت‌های کاتیونی و اندازه گیری با اسپکترومتر نشر اتمی پلاسما.
6-59. تهیه نانوساختار ZnO و TiO2 دوپه شده با نیتروژن و گوگرد و بررسی کارایی فوتوکاتالیزوری آنها در حذف آلایندههای آلی از پساب هسته‌ای.
6-60. سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت TiO2-SiO2 و کاربرد آن درجداسازی عناصر سنگین از محلولهای آبی.
6-61. جذب بیولوژیکی استرانسیوم از محلولهای آبی توسط جلبک.
6-62. طراحی و ساخت راکتور مخزنی با همزن مکانیکی برای فروشویی اورانیوم به روش بیولوژیکی.