نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار

در ادامه همکاری های اتحادیه اروپا با نظام ایمنی هسته ای کشورمان بر اساس ضمیمه 3 برنامه جامع اقدام مشترک، دو طرف در روزهای 17 و 18 مهرماه در مقر اتحادیه اروپا در برکسل مذاکره نمودند.

در این مذاکرات دو روزه سند پروژه دوم اتحادیه اروپا در خصوص ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای تدوین گردید. شایان ذکر است رییس هیأت اتحادیه اروپا، الیور لویکس، مدیر بخش ایمنی هسته ای کمیسیون اتحادیه اروپاو رییس هیأت مرکز نظام ایمنی هسته ای کشورمان را دکتر حجت اله صالحی بر عهده داشتند. الیور لویکس در تیرماه گذشته نیز با همراهی یک هیأت عالی رتبه از اتحادیه اروپا با حضور در مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، آغاز پروژه اول آن اتحادیه برای ارتقاء توانمندی های مرکز ایمنی هسته ای کشورمان را اعلام نمود.


نسخه قابل چاپ