• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
11:34:37 - 1393/2/8 دوشنبه
طراحی و ساخت دستگاه پایش آلودگی بدن به مواد پرتوزا
هدف از انجام این پروژه، ارتقای سطح ایمنی پرسنل و جلوگیری از خروج آلودگیهای هسته‌ای از تاسیسات و مراکز هسته‌ای می‌باشد.
هدف از انجام این پروژه، ارتقای سطح ایمنی پرسنل و جلوگیری از خروج آلودگیهای هسته‌ای از تاسیسات و مراکز هسته‌ای می‌باشد. دستگاه پایش آلودگی بدن به مواد پرتوزا (هول­بادی) ساخته شده، در مبادی خروجی آزمایشگاههای هسته‌ای قرار گرفته و قادر به ثبت میزان آلودگی رادیو اکتیو منتقل شده به بدن پرتوکاران و سایر پرسنل مرتبط با پرتو می‌باشد. میزان آلودگی به تفکیک اعضای مختلف بدن مثل دستها، پاها، بالا تنه و... تعیین شده و پرسنل را از وجود آلودگی آگاه می‌سازد. در این دستگاه، چند جفت آشکارساز از نوع گایگر- مولر در نقاط مختلف یک کانکس کوچک تعبیه شده و سیگنالهای ثبت شده به کمک یک واحد الکترونیکی ثبت و پردازش می‌شود. فرد پیش از خروج از تاسیسات هسته‌ای وارد کانکس شده و تمام بدن، از حیث عدم وجود آلودگی کنترل می‌شود. در حال حاضر دستگاه هول بادی ساخته شده توسط پژوهشگاه علوم فنون هسته­ای در حال استفاده در مراکز هسته ای کشور می­باشد.
 

نسخه قابل چاپ
login