لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید پروانه اشتغال خدمات دزیمتری فردی فیلم بج (شناسه خدمت: 13031634147)

سوال 1 ) شرایط دریافت/اصلاح/تمدید پروانه خدمات دزیمتری فردی فیلم بج چیست ؟
پاسخ 1 ) متقاضی در ابتدا نسبت به دریافت موافقت اولیه ارائه خدمات دزیمتری فردی اقدام می نماید و با توجه به مهلت اعتبار آن(یک سال) موظف به تجهیز مرکز، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و تهیه مدارک مرتبط با الزامات بنماید.
سوال 2 )  درخواست دریافت/اصلاح/تمدید پروانه از چه طریقی است؟
پاسخ 2 ) ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در پرتال این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام شده و سپس از طریق فرآیندهای مربوطه نسبت به ثبت درخواست اقدام گردد.
سوال 3 ) زمان اعتبار پروانه صادر شده چقدر می باشد؟
پاسخ  3 ) متناسب با مدارک و شرایط متقاضی، حداکثر سه سال است.
سوال 4 ) ضوابط دریافت  پروانه اشتغال ارائه خدمات دزیمتری فردی از چه طریقی قابل دریافت است؟
پاسخ 4 ) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به فعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 5 ) دستورالعمل های مورد نیاز برای دریافت پروانه چیست؟
پاسخ 5)
a.            دستورالعمل کالیبراسیون دزیمتر و سیستم دزیمتری
b.            دستورالعمل دزیمتری
c.             دستورالعمل ظهور و ثبوت(برای دزیمتری فیلم)
d.            دستورالعمل دانسیتومتری(برای دزیمتری فیلم)
e.            دستورالعمل کار با سیستم دزیمتری

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44