لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید موافقت اولیه خدمات دزیمتری فردی (شناسه خدمت: 13031634145)

سوال 1 ) شرایط صدور/تمدید موافقت اولیه چیست ؟
پاسخ 1)
•             تکمیل فرم درخواست موافقت اولیه توسط متقاضی
•             مدارک معتبر موضوع اساسنامه
•             معرفی شخص مسئول(شرایط شخص مسئول در ضوابط مربوطه موجود است
سوال 2 ) درخواست صدور موافقت اولیه از چه طریقی است؟
پاسخ 2 ) از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در پرتال این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir اقدام به دریافت موافقت اولیه نمود.
سوال 3 ) آیا معرفی کارشناس در موافقت اولیه الزامیست؟
پاسخ 3 ) خیر
سوال 4 ) تجهیزات مورد نیاز برای موافقت اولیه خدمات دزیمتری فردی چیست؟
پاسخ 4 ) متقاضی با توجه به مهلت اعتبار موافقت اولیه(یک سال) موظف به تجهیز مرکز، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و تهیه مدارک مرتبط با الزامات است.
سوال 5 ) شرایط شخص مسئول برای دریافت پروانه چیست؟   
پاسخ 5 ) جهت دریافت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ پرانه ، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در پرتال این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام شده و سپس از طریق فرآیندهای مربوطه نسبت به ثبت درخواست اقدام گردد.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 13 آذر 1402 17:10:47
login