لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید پروانه ترازیت ضایعات فلزی (شناسه خدمت: 13031634141)

سوال 1) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز ترخیص و ترانزیت ضایعات فلزی چگونه است؟
پاسخ 1) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در پرتال این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام شده و سپس از طریق فرآیندهای مربوطه نسبت به ثبت درخواست اقدام گردد.
سوال 2) آیا برای ثبت سفارش و ورود محموله های ضایعات فلزی به کشور، اخذ مجوز ورود از آن سازمان نیاز می باشد؟
پاسخ 2) خیر. بر¬اساس ضوابط واحد قانونی ورود محموله ضایعات فلزی به کشور نیاز به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی ندارد.
سوال 3) آیا برای صدور مجوزهای ترخیص/ ترانزیت ضایعات فلزی نیاز به بازرسی میدانی نیز می باشد؟
پاسخ 3) پس از دریافت درخواست در سامانه سیناپ، نسبت به اعزام بازرس و انجام اندازه گیری های پرتوی لازم اقدام می شود. در صورت عدم آلودگی محموله، صورتجلسه بازرسی که توسط بازرس تنظیم می شود به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز از طریق فرآیند مربوطه بارگذاری می شود.
در تعدادی از گمرکات مرزی سامانه های پایشگر دروازه ای مواد پرتوزا نصب و راه اندازی شده است و هنگام عبور کامیون حاوی محموله های ضایعات فلزی پایش انجام و نتایج آن به همراه عکس کامیون ثبت و ارسال می¬گردد. در این گونه موارد بازرسی دستی نیاز نمی باشد و فقط تاریخ، ساعت ورود به گیت، شماره کامیون و سایر اطلاعات خواسته شده در فرم های پیوست " دستورالعمل پایش پرتوی مبادی ورودی و خروجی کشور با استفاده از سامانه دروازه پایش مواد پرتوزا" قابل دسترس در پرتال این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir ، توسط متقاضی تکمیل و  به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز از طریق فرآیند مربوطه بارگذاری می شود.
سوال 4) آیا  انجام بازرسی و صدور مجوز هزینه ای برای متقاضی در بر خواهد داشت؟
پاسخ 4) هزینه¬های بازرسی براساس وزن محموله وارداتی که در اظهارنامه ثبت گردیده است محاسبه می¬گردد. بر اساس تعرفه¬های مصوب سال 1402 هزینه¬های کارشناسی به ازای هرکیلوگرم، پانصدریال به اضافه پنج میلیون ریال بابت صدور هر مجوز ترخیص/ترانزیت می¬باشد. در این راستا مبلغ محاسبه شده در طی فرآیِند و درگاه پرداخت مربوطه در سامانه سیناپ اخذ می گردد.
سوال 5) در صورت آلوده بودن محموله چه اقداماتی انجام می شود؟
پاسخ 5) در صورت آلوده بودن محموله، فرم مربوطه توسط بازرس محموله تکمیل و ارسال می¬گردد یا هشدار سامانه دروازه پایش ارسالی به سرور مرکزی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از انجام نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه و تائید آلودگی محموله، صاحب کالا باید نسبت به عودت محموله به کشور مبداء یا پسمان نمودن محموله آلوده اقدام نماید.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

چهارشنبه 9 خرداد 1403 14:12:27
login