لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو (شناسه خدمت: 13031634142)

سوال 1 ) چه دستگاه هایی نیاز به اخذ پروانه اشتغال ساخت از واحد قانون دارند؟
پاسخ 1 ) دستگاه های پرتوسا ساخته شده در داخل کشور و دستگاه های مونتاژ شده ای که با برند داخلی به بازرا عرصه می شوند نیاز به اخذ پروانه اشتغال ساخت دستگاه های پرتوساز و حاوی منابع پرتو از واحد قانونی می باشند
سوال 2 ) جهت اخذ گواهی انطباق با استاندارد محصول ساخته شده چه اقداماتی باید انجام داد؟
پاسخ 2 ) دستگاه های پرتوساز ساخته شده ملزم به ارائه گواه استاندارد بین المللی معتبر یا گواهی انطباق با استاندارد بر اساس استانداردهای بین المللی معتبر و مورد قبول واحد قانونی می باشند که ین گواهی از سوی نهادهای ارزیاب و صدور گواهی ذیصلاح صادر می گردد. در حوزه ارزیابی های پرتوی نهاد مذکور باید مورد تایید واحد قانونی باشد. شرکت های متقاضی ساخت پس از اخذ مجوز انجام آزمون های پرتوی از این اداره کل می بایست ارزیابی های ایمنی پرتوی دستگاه را بر اساس استانداردهای مذکور و توسط نهادهای مورد تایدد واحد قانونی انجام داده و نسبت به اخذ گواهی انطباتق مربطه اقدام نماید
سوال 3 ) ارزیابی های انطبا با استاندارد مورد قول واحد قانونی کدام بندهای استاندارد حاکم بر دستگاه را شامل می شود؟
پاسخ 3) جهت صدور گواهی انطباق با استاندارتوسط نهاد ارزیاب ، انجام بندهایی از استاندارد که مرتبط با ایمنی پرتوی دستگاه می باشد الزامی است.
سوال 4 ) پروانه اشتغال ساخت منابع پرتو برای چه نوع گواهی انطباق صادر می شود؟
پاسخ 4 ) پروانه اشتغال دستگاه پرتوساز یا تجهیزات حاوی منابع پرتو صرفا برای دستگاه هایی صادر می گردد که گواهی انطباق با استاندارد بر اساس طرح واحد قانونی (معادل طرح 5) اخذ کرده باشد در غیر اینصورت به دستگاه ساخته شده مجوز موقت ساخت صادرمی گردد.
سوال 5 ) شرکت متقاضی پروانه اشتغال ساخت در چه مرحله ای از طراحی و ساخت مجاز به د راختیارگیری منبع پرتوساز مورد استفاده در دستگاه تولیدی خود دارد؟
پاسخ 5 ) شرکت متقاضی پروانه اشتغال ساخت در مرحله انجام آزمون های پرتوی مجاز به در اختیارگیری منابع می باشد.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

چهارشنبه 9 خرداد 1403 14:12:27
login