لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید مجوز آزمون های پرتوی (شناسه خدمت: 13031634140)

سوال 1 ) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز چگونه است؟
پاسخ 1 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد.
سوال 2 ) مدارک لازم جهت اخذ مجوز چیست؟
پاسخ  2) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به فعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 3 ) مدت زمان اعتبار مجوز چقدر است؟
پاسخ 3 ) مدت اعتبار مجوز یک سال و تا زمان اخذ پروانه اشتغال است، و حداکثر دو بار و هر بار به مدت یک سال قابل تمدید است.
سوال 4 ) آیا برقراری اشتراک خدمات دزیمتر فردی قرائت غیرمستقیم در این مرحله ضرورت دارد؟
پاسخ 4 ) بله، برقراری اشتراک خدمات دزیمتر فردی قرائت غیرمستقیم در این مرحله برای تمامی پرتوکاران الزامی است.
سوال 5 ) گواهي تطابق با استاندارد چیست؟
پاسخ 5) گواهي تطابق با استاندارد و انواع آن در پیوست 2 ضابطه مربوطه بصورت تفصیلی توضیح داده شده است.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 13 آذر 1402 14:47:42
login