لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید موافقت اولیه ساخت منابع پرتو (شناسه خدمت: 13031634139)

سوال 1 ) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ موافقت اولیه چگونه است؟
پاسخ 1 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ موافقت اولیه، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد
سوال 2 ) مدارک لازم جهت اخذ موافقت اولیه چیست؟
پاسخ  2) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به فعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 3 ) مدت زمان اعتبار موافقت اولیه چقدر است؟
پاسخ 3 ) مدت اعتبار موافقت اولیه یک سال و تا زمان اخذ مجوز آزمونهای پرتوی است، و حداکثر دو بار و هر بار به مدت یک سال قابل تمدید است.
سوال 4 ) آیا ارائه طرح توجیه پذیری برای هر نوع دستگاه/تجهیزی لازم است؟
پاسخ 4 ) ارائه طرح توجیه¬پذیری برای دستگاه/تجهیزی كه توجیه پذیری به كارگیری آن به تائید واحد قانوني رسیده است ضروری نیست.
سوال 5 ) آیا اخذ موافقت اولیه مستلزم پرداخت هزینه است؟
پاسخ 5) بله، متقاضی باید مطابق ضابطه مربوطه نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نماید.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44