لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید پروانه اشتغال در مراکز آموزشی و پژوهشی - فعالیت پرتوی (شناسه خدمت: 13031634100)

سوال 1 ) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ پروانه چگونه است؟
پاسخ 1 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ پروانه، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد
سوال 2 ) مدارک لازم جهت اخذ مجوز/ پروانه چیست؟
پاسخ  2) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به فعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 3 ) آیا جهت اخذ پروانه اشتغال، معرفی دو فرد مجزا جهت تصدی مسئولیت های شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
پاسخ 3 ) برای اخذ پروانه اشتغال سطح1 نیاز نمی باشد.
سوال 4 ) آیا فعالیت آموزشی و پژوهشی با دستگاه های ثابت آنالیز مواد با اشعه ایکس، نیاز به اخذ پروانه اشتغال دارد؟
پاسخ 4 ) خیر. براساس آخرین نسخه ضوابط دریافت پروانه و مسئولیت های واحد قانونی فعالیت پرتوی با این منابع در حد اظهار می باشد و از شمول پروانه اشتغال خارج شده است.
سوال 5 ) پروانه اشتغال سطح 1 و 2 چه تفاوتی با هم دارند؟
پاسخ 5 ) پروانه اشتغال سطح 1 شامل فعالیت با منابع پرتوی با ریسک پایین و پروانه اشتغال سطح 2 شامل فعالیت با منابع پرتوی با ریسک بالا می باشد که در انتهای ضابطه مربوطه با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 13 آذر 1402 17:10:47
login