لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید مجوز احداث مراکز کار با پرتو و تاسیسات پرتوی رادیو ایزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634103)

سوال 1 ) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز چگونه است؟
پاسخ 1 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد
سوال 2 ) مدارک لازم جهت اخذ مجوز چیست؟
پاسخ  2) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به فعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 3 ) آیا جهت اخذ مجوز احداث، معرفی دو فرد مجزا جهت تصدی مسئولیت های شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
پاسخ 3) خیر، در مرحله مجوز احداث، متقاضی می تواند یک نفر را برای تصدی هر دو سمت معرفی نماید.
سوال 4 ) آیا قبل از اخذ مجوز احداث، امکان عملیات ساخت می باشد؟
پاسخ 4 ) خیر، شروع عملیات ساخت منوط به دریافت مجوز احداث از واحد قانونی می باشد.
سوال 5 ) مدت زمان اعتبار مجوز احداث چقدر است؟
پاسخ 5 ) مدت اعتبار پروانه احداث سه سال است. پروانه احداث حداكثر يك بار و به مدت سه سال قابل تمديد است. مدت زمان اعتبار به تشخیص واحد قانونی می‌تواند افزایش یابد.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 13 آذر 1402 17:10:47
login