لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید مجوز راه اندازی مراکز کار با پرتو و تاسیسات پرتوی رادیو ایزوتوپ (شناسه خدمت: 13031634114)

سوال 1 ) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز چگونه است؟
پاسخ 1 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد
سوال 2 ) مدارک لازم جهت اخذ مجوز چیست؟
پاسخ  2) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به فعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 3 ) در چه زمانی باید برای دریافت مجوز راه¬اندازی اقدام نمود؟
پاسخ 3 ) پس از پایان عملیات ساخت، دارنده پروانه احداث باید برای دریافت مجوز راه¬اندازی اقدام نماید.
سوال 4 ) در چه زمانی می¬توان نسبت به اخذ مجوز ترخیص منابع پرتو اقدام کرد؟
پاسخ 4 ) پس از دریافت مجوز راه¬اندازی، می¬توان نسبت به اخذ مجوز ترخیص منابع پرتو اقدام کرد
سوال 5 ) در چه زمانی باید لیست پرتوکاران فعالیت را به واحد قانونی ارسال کرد؟
پاسخ 5) متقاضی پروانه باید در مرحله دریافت مجوز راه اندازی نسبت به معرفی پرتوکاران اقدام نماید.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44