لوگو سایت

سوالات متداول صدور/اصلاح/تمدید پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي (شناسه خدمت: 13031634109)

سوال 1 ) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ پروانه چگونه است؟
پاسخ 1 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ پروانه، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد.
سوال 2 ) مدارک لازم جهت اخذ پروانه چیست؟
پاسخ  2) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه مربوط به قعالیت پروانه مربوطه، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 3 ) نحوه دراختیارگیری منابع به چه صورت است؟
پاسخ 3 )جهت دراختیارگیری منابع پرتو، ضروری است نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از این اداره کل اقدام گردد. جهت تامین منبع پرتو از شرکت های داخل کشور، ضروری است مرکز فروشنده نسبت به ثبت درخواست واگذاری به مرکز خریدار اقدام نماید. همچنین به منظور تامین منبع پرتو از شرکت های خارج از کشور، ضروری است نسبت به اخذ مجوز ورود و ترخیص موردی اقدام لازم به عمل آید
سوال 4 ) آیا بکارگیری ملک مسکونی به عنوان محل نگهداری میسر است؟
پاسخ 4 ) خیر. محل نگهداری باید دارای کاربری غیرمسکونی بوده و به صورت شش دانگ در ملکیت و یا اجاره (اجاره نامه رسمی) شرکت متقاضی باشد.
سوال 5 ) آیا در مرحله اخذ مجوز بهره برداری، معرفی دو فرد مجزا جهت تصدی مسئولیت های شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت الزامی است؟
 پاسخ 5) خیر تا زمان اخذ پروانه اشتغال و مادامی که مرکز دارای یک منبع پرتو باشد لزومی به این امر نیست.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44