لوگو سایت

سوالات متداول صدور مجوز واگذاری منابع پرتوی (شناسه خدمت: 13031636101)

سوال 1) واگذاری منابع پرتو به چه مراکزی مجاز می باشد؟
پاسخ 1) واگذاری منابع پرتو صرفا جهت مراکز دارای مجوز/ پروانه اشتغال فعالیت پرتوی و یا صلاحیت دراختیارگیری منابع پرتو فعالیت مربوطه امکان پذیر می باشد.
سوال 2 ) آیا جهت واگذاری منابع پرتو نیاز به معرفی خدمات دهنده می باشد؟
پاسخ 2 ) در برخی از منابع پرتو (نظیر واگذاری چشمه و دوربین پرتونگاری صنعتی و ...) این موضوع الزامی می باشدکه به هنگام درخواست در سامانه سیناپ الزام معرفی خدمات دهنده نمایش داده می شود.
سوال 3 )  نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز چگونه است؟
پاسخ 3 ) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام گردد
سوال 4 ) مدارک لازم جهت اخذ مجوز چیست؟
پاسخ 4 ) از طریق وب سایت اداره کل حفاظت در برابر اشعه به آدرس www.nrpd.ir ، قسمت ضوابط و مقررات، نسبت به مطالعه ضابطه دریافت مجوزهای موردی، به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام گردد.
سوال 5 ) آیا امکان جابجایی منابع پرتو ذیل پروانه اشتغال مرکز دراختیارگیرنده منبع پرتو (از طریق اخذ مجوز واگذاری) و بدون اخذ خدمات از سایر مراکز جهت این امر میسر است؟
پاسخ5  ) بله، کلیه مراکز کار با پرتو دارای پروانه اشتغال معتبر می توانند باتوجه به پروانه دراختیار، راسا نسبت به حمل و نقل منابع پرتو خود مطابق با مقررات ترابری ایمن موارد پرتوزا (مندرج در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir ) اقدام نمایند.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44