لوگو سایت

سوالات متداول صدور مجوز نصب منابع پرتوی (شناسه خدمت: 13031636100)

سوال 1) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز چگونه است؟
پاسخ 1) جهت هرگونه مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در وب سایت این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام شده و سپس از طریق فرایندهای موجود نسبت به ثبت درخواست اقدام گردد.
سوال 2) آیا جهت نصب منابع پرتو و تجهیزات مرتبط نیاز به معرفی خدمات دهنده می باشد؟
پاسخ 2) در برخی از منابع پرتو (نظیر دستگاه های رادیولوژی، شتابدهنده خطی) و تجهیزات مرتبط (نظیر دستگاه های تصویربرداری پزشکی هسته ای) این موضوع الزامی می باشد.
سوال 3) از چه مراکزی می توان خدمات نصب و راه اندازی منابع پرتو را اخذ نمود؟
سوال 3) هرگونه خدمات نصب و راه اندازی منابع پرتو، صرفاً از طریق مراکز دارای پروانه اشتغال معتبر خدمات مربوطه از واحد قانونی میسر است. لیست مراکز مذکور در وب سایت این اداره کل، قسمت مراکز و شرکت های مورد تایید واحد قانونی موجود می باشد.
سوال 4) آیا به منظور اخذ مجوز، نیاز به مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک و اخذ فیزیکی مجوز می باشد؟
پاسخ 4) خیر. تمامی درخواست ها از طریق سامانه سیناپ به واحد قانونی ارسال می گردد و مجوز الکترونیکی صادر شده از طریق سامانه مذکور قابل دسترس خواهد بود.
سوال 5) پس از دراختیارگیری منبع پرتو آیا نیاز به دریافت مجوز نصب برای آن وجود دارد؟
پاسخ 5) خیر در صورت واگذاری منبع پرتو از مرکز دیگر، مرکز واگذارکننده باید نسبت به اخذ مجوز واگذاری اقدام نماید. بعد از دریافت مجوز واگذاری نیازی به ثبت درخواست مجوز نصب نمی باشد.

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44