لوگو سایت

سوالات متداول صدور مجوز حمل یکسره داخلی خارجی مواد پرتوزا (شناسه خدمت: 13031633101)

سوال 1) نحوه ارسال مدارک جهت اخذ مجوز های ترانزیت حمل یکسره داخلی و خارجی ضایعات فلزی چگونه است؟
پاسخ 1) جهت مکاتبه با واحد قانونی به منظور اخذ مجوز، ضروری است از طریق سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) مندرج در پرتال این اداره کل به آدرس www.nrpd.ir، نسبت به اخذ شناسه کاربری و رمز عبور اقدام شده و سپس از طریق فرآیندهای مربوطه نسبت به ثبت درخواست اقدام گردد.
سوال 2) آیا برای ثبت سفارش و ورود محموله های ضایعات فلزی به کشور، اخذ مجوز ورود از آن سازمان نیاز می باشد؟
پاسخ 2) خیر. براساس ضوابط واحد قانونی در مرحله ورود و ثبت سفارش محموله ضایعات فلزی به کشور نیاز به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی نمی باشد.
سوال 3) آیا برای صدور مجوزهای ترانزیت حمل یکسره داخلی و خارجی ضایعات فلزی نیاز به بازرسی میدانی نیز می باشد؟
پاسخ 3) پس از دریافت درخواست در سامانه سیناپ از طریق رویه ترانزیت حمل یکسره خارجی ( ورود از یک گمرک و خروج از گمرک دیگر) بدون تخلیه و بارگیری در طی مسیر، مجوز مربوطه با شرایط ویژه و بدون بازرسی صادر می گردد.  در صورتی که مرکز متقاضی دارای پروانه ترانزیت حمل یکسره خارجی ضایعات فلزی باشد نیاز به اخذ مجوز ترانزیت حمل یکسره خارجی موردی نمی باشد.
سوال 4) آیا  صدور مجوز ترانزیت حمل یکسره خارجی  و داخلی هزینه ای برای متقاضی در بر خواهد داشت؟
پاسخ 4) هزینههای کارشناسی و صدور مجوز براساس تعرفه های مصوب قانون بودجه همان سال محاسبه و اخذ می گردد.  برای راهنمایی بیشتر براساس تعرفه‌های مصوب سال 1402 هزینههای کارشناسی و صدور مجوز پنج میلیون ریال میباشد. در این راستا مبلغ محاسبه شده در طی فرآیِند و درگاه پرداخت مربوطه در سامانه سیناپ اخذ می گردد.
سوال 5) مدت زمان صدور مجوز ترانزیت حمل یکسره خارجی و داخلی ضایعات فلزی چقدر است؟
پاسخ5) براساس استاندارد خدمات واحد قانونی این مجوز در سه روز کاری پیش بینی شده است. در حال حاضر در این اداره کل این مجوزها درصورت کامل بودن مدارک در همان روز صادر می گردد

 

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44