لوگو سایت

راهبرد دستگاه در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی

خط مشی توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازی اداری در صنعت هستهای

سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان سازمانی پیشرو در بکارگیری فناوری‌های نوین در کشور، با هدف توسعه هرچه بیشتر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت هسته‌ای و در راستای توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازی اداری بر اساس اسناد بالادستی[1] اهداف زیر را پيگيري می‌نمايد:
- گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت هسته‌ای با رویکرد چابک‌سازی و شفاف‌سازی
- افزایش هرچه بیشتر رضايتمندی ذينفعان در استفاده از خدمات صنعت هسته‌ای
- توسعه یکپارچه زيرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و زیرمجموعه به منظور ارائه خدمات موردنياز
- فرهنگسازی استفاده از فناوری اطلاعات در مدیران ارشد و کارکنان صنعت هسته‌ای
- اجرای سیاست‌های امنیتی در توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت هسته‌ای
- ارتقاء زيرساخت فناوری اطلاعات سبز در راستای کاهش اثرات مخرب زيست محیطی
این سند به منظور دستیابی به اهداف فوق در کل صنعت هسته‌ای ابلاغ می‌شود. سازمان/ معاونت‌ها/ مراکز/ پژوهشگاه/ شرکت‌ها و تمامی واحدهای زيرمجموعه ملزم به رعایت آنها در تدوین برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات خود می‌باشند.
اهم حوزه‌های مرتبط با توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری در صنعت هسته‌ای به شرح زیر می‌باشد:
1. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ايجاد زيرساخت ارتباطی یکپارچه در صنعت هسته‌ای با هدف کاهش هزينه و بهبود کمی و کيفي ارائه خدمات
- ايجاد زيرساخت ارتباطی بین دستگاهی، با مشتریان و ذینفعان به منظور تسریع درارایه خدمات با ارزش افزوده
2. مکانیزاسیون سازمانی
- بکارگیری چارچوب استاندارد جهت احصاء و بهبود فرآيندهای خدمات عمومی و اختصاصی صنعت هسته‌ای
- مکانیزاسیون فرآیندهای خدمات با رویکرد شفاف‌سازی، پیشگیری از فساد، بهبود کمی و کيفي ارائه خدمات، کاهش خطا و تحقق اهداف سازمانی  
- خودکارسازی فرایندهای احصاء شده صنعت هسته‌ای با رویکرد معماری سرویس‌گرا و ارائه خدمات الکترونيکي
3. امنيت فضای تولید و تبادل اطلاعات
- ایجاد چارچوب استاندارد، جهت کنترل محرمانگی، دسترس پذیری و صحت اطلاعات
- پیاده‌سازی مدیریت ریسک امنیت اطلاعات به منظور اولویت‌بندی اقدامات لازم و تخصیص منابع
- ایجاد سازو کار لازم به منظور مدیریت کارا و اثربخش حوادث امنیت اطلاعات و تداوم کسب وکار
- ارتقاء دانش تخصصی امنیت اطلاعات کارشناسان و آموزش و اطلاع رسانی در زمینه امنیت اطلاعات
4. فرهنگ سازی، اطلاع‌رسانی و توانمندسازی نيروی انسانی
- ارتقاء مهارت کارکنان حوزه فناوری اطلاعات به منظور ايجاد انگيزه و مشارکت در توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازی اداری و استفاده حداکثری از منابع انسانی
- برگزاری دوره آموزشی و توانمندسازی در سطوح مديران، کارکنان صنعت هسته‌ای و ذینفعان در حوزه دولت الکترونیک
- ايجاد سامانه يکپارچه مديريت محتوی جهت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی بروز در صنعت هستهای
5. خدمات سازمان الکترونيک
- استفاده از تکنولوژی های نوظهور با هدف نيل به  سازمان الکترونيکی هوشمند
- ارزیابی و پایش خدمات به منظور ارتقای کیفیت ارایه آنها به مشتريان و ساير ذينفعان صنعت هسته‌ای
- فراهم نمودن منابع و بستر مورد نياز در جهت اجرای اثربخش فرآيندهای ارتباط با مشتريان و تکریم ارباب‌رجوع
- درک نیازمندی‌های جامعه ذینفعان و اخذ بازخوردهای ایشان و مشارکت آنها در فرآیند تصمیم‌گیری
- تعهد به حفظ حریم خصوصی مشتریان و ذینفعان به منظور کسب اعتماد آنها
سیاست‌های اجرایی هر کدام از حوزه‌های یاد شده در طرح جامع فناوری اطلاعات صنعت هسته‌ای مصوبه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری تشریح خواهد شد. در تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، توجه و بکارگیری استانداردها و ‌روش‌هايي از قبیل ITIL، BPMS، ISMS و COBIT و توصیههای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضروری می‌باشد. معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان، مسوول هماهنگی، تدوین و ابلاغ طرح جامع فناوری اطلاعات بوده و بر حسن اجرای آنها نظارت (پایش و کنترل) می‌نماید. این سند به صورت دو سال یکبار بازنگری خواهد شد و مجدداً در کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری سازمان به تصویب خواهد رسید.

[1] به عنوان نمونه نقشه راه توسعه دولت الکترونيک

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44