لوگو سایت

توافقنامه سطح خدمات

بیانیه توافقنامه سطح خدمات

1. مقدمه

مشترکین می‌توانند درخواست صدور خدمات را به صورت غیرحضوری در سامانه تخصصی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور تحت عنوان سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) ارائه نمایند
.


2. هدف

هدف از توافقنامه موردنظر این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور ، کیفیت تحویل خدمات برای مراکز کار با پرتو مورد توافق قرار گیرد.

3. مسئولیت
 

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور براساس ماده 1 قانون سازمان انرژی اتمی مصوب تیرماه سال 1353 و بند 4 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب فروردین سال 1368 و نامه شماره 1200770 ریاست محترم سازمان انرژی اتمی در خصوص تفویض اختیارات واحد قانونی به مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به عنوان واحد قانونی شناخته شده و مسئولیت حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و بطور کلی محیط زیست را در برابر اثرات زیان آور پرتوهای یونساز و غیر یونساز را بر عهده دارد. در این راستا این مرکز مسئولیت نظارت بر مراکز کار با پرتو و فعالیت های پرتوی و حفاظت رادیولوژیکی مردم و محیط زیست کشور را برعهده داشته. به این منظور وظیفه ارزیابی ایمنی مراکز و فعالیتهای پرتوی، صدور، اصلاح و تمدید پروانه/مجوز این مراکز و فعالیتها، نظارت و بازرسی آنها و اعمال اقدامات الزام آور و ارزیابی رادیولوژیکی محیط‌زیست؛ تخمین پرتوگیری مردم ناشی از پرتوهای طبیعی محیط و ناشی از فعالیت ها در قلمروی سرزمینی؛ کنترل و پایش مبادی ورودی و خروجی کشور برعهده آن مرکز می باشد.

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی 
متقاضی دریافت این خدمات مکلف است مدارک خود را تنها به صورت غیرحضوری در سامانه تخصصی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور تحت عنوان سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) بارگذاری نموده در صورت تغییر اطلاعات یا اتمام اعتبار مجوز نسبت به اصلاح یا تمدید مجوز صادره از طریق سامانه مذکور اقدام نماید.
موارد مربوط به فرم هر خدمت به صورت دقیق در رابطه با نحوه دریافت آن خدمت، مدارک مورد نیاز و مراحل اجرایی خدمت از طریق میز خدمت پورتال سازمان انرژی اتمی ایران بصورت متعهدانه از سوی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در دسترس مراکز متقاضی می‌باشد.
 

5. هزینه ها و پرداخت ها
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی این خدمت به متقاضیان مطابق ابلاغیه قانون بودجه مجلس شورای اسلامی دریافت می‌گردد.

6. دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمات تا تاریخ 29/12/1402 و تحت امضای رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، اعتبار دارد

7. خاتمه توافقنامه

دریافت این خدمات با صدور /اصلاح/تمدید مجوز  و ارسال آن به کارتابل الکترونیکی مرکز متقاضی در سامانه یکپارچه نظارت و ارزیابی پرتوی (سیناپ) خاتمه می‌یابد.

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

چهارشنبه 9 خرداد 1403 14:12:27
login