لوگو سایت

سوالات متداول صدور مجوز حمل و نقل مواد پرتوزا (شناسه خدمت: 13031633100)

سوال 1  ) چه زمانی نیازی به اخذ پروانه حمل و نقل و چه زمانی نیاز به دریافت مجوز حمل و نقل می باشد؟
پاسخ  1 ) چنانچه مراکز دارای پروانه اشتغال معتبر باشند، می توانند منابع پرتو خود را در قالب همان پروانه اشتغال، حمل و نقل نمایند و در مواردی که نیاز باشد،  می توانند تنها به اخذ مجوز حمل و نقل اقدام نمایند.
پروانه حمل و نقل مربوط به مراکزی می باشد که قصد دارند به صورت تخصصی حمل و نقل منابع پرتو را برای تمام مراکز انجام دهند و فعالیت تخصصی آنها می باشد و با اخذ پروانه می توانند همه منابع پرتوی به غیر از منابع هسته ای را حمل و نقل نمایند
سوال 2) یا برای دریافت هر گونه مجوز حمل و نقل نیاز به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر می باشد؟
پاسخ 2 ) بلی. تمام مراکزی که اقدام به دریافت مجوز حمل و نقل/ اظهار خروج منابع پرتو از کشور می نمایند باید دارای پروانه اشتغال معتبر باشند و مجوز آن در صورت دارا بودن اعتبار پروانه، صادر خواهد شد.
سوال 3 ) نحوه ارسال درخواست مجوز حمل و نقل/ اظهار خروج منابع پرتو از کشور، از چه طریقی می باشد و مدت اعتبار مجوز چقدر است؟
پاسخ 3 ) بعد از ورود به کارتابل، در قسمت مدیریت درخواست ها و سپس درخواست مجوز / پروانه ها، مجوز حمل و نقل/ اظهار خروج منابع پرتو از کشور قرار دارد. مدت اعتبار کلیه مجوز های حمل و نقل و اظهار خروج منابع پرتو یک سال می باشد.
سوال 4 ) مجوز حمل و نقل/ اظهار خروج منابع پرتو از کشور شامل چه نوع و چه شیوه هایی از حمل می باشد؟
پاسخ 4 ) در سامانه،  نوع حمل با دو گزینه زیر مشخص می گردد.
- مجوز حمل (صرفا داخل کشور)
- اظهار خروج منابع پرتو از کشور (به انضمام مجوز حمل و نقل بین المللی انگلیسی)
در صورتیکه اظهار خروج منابع پرتو از کشور انتخاب گردد، از کاربر سوال می شود که آیا نیاز به اخذ مجوز حمل و نقل بین المللی دارد یا خیر. در صورتیکه حمل و نقل مربوط به چشمه های پرتوزا، دوربین پرتونگاری صنعتی و خروج کانتینر خالی باشد، باید در این قسمت گزینه بلی را انتخاب نماید و در صورتیکه حمل و نقل مربوط به دستگاه و یا تجهیزات باشد، گزینه خیر را انتخاب نماید.
شیوه های حمل نیز شامل زمینی، هوایی، دریایی می باشد.
سوال 5 ) مجوز حمل و نقل/ اظهار خروج منابع پرتو از کشور شامل چه منابعی از پرتو می باشد؟
پاسخ 5 ) چشمه بسته، دوربین پرتونگاری صنعتی، کانتینر خالی، دستگاه/تجهیز

 

مشخصات کاربر

تاریخ بروزرسانی پورتال

دوشنبه 27 فروردین 1403 17:02:44