لوگو سایت


پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای


راکتور تحقیقاتی تهران در سال 1346 تأسیس و راه اندازی گردید و همراه با ساخت راکتور تحقیقاتی اصفهان فعالیت‌های بخش تحقیقات راکتور در مرکز تحقیقات معاونت پژوهشی سازمان آغاز گردید، و زمینه‌ساز تشکیل پژوهشکده راکتور در سال 1385 شد. در سال 1394 گروه پژوهشی حفاظت رادیولژیک تشکیل شد و فعالیت‌های ایمنی هسته‌ای در پژوهشکده آغاز شد.

ماموریت و اهداف

تحقیق و توسعه در زمینه راکتورهای هستهای قدرت و تحقیقاتی نسل جدید، محاسبات راکتور، ایمنی و کنترل، توسعه استانداردهای ایمنی، تسهیلات کاربردی، راکتورهای پیشرفته و سیستم‌ها و تجهیزات. تحقیق و پژوهش در زمینه مدیریت سوخت و انجام آزمایشات تست سوخت. مشارکت در تدوین برنامه راهبردی ملی برای طراحی، ساخت، بهره‌برداری، از رده خارج کردن و ایمنی راکتورهای هسته‌ای. همکاری در سیاست گذاری، برنامه ریزی در ارتباط با طراحی، ساخت، راه‌اندازی و ایمنی راکتورهای هسته‌ای در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور.

  توانمندی‌ها

- پشتیبانی علمی و فنی راکتورهای هسته‌ای و همکاری در زمینه آموزش نیروهای متخصص در این زمینه.

- طراحی مفهومی، پایه و تفضیلی راکتورهای تحقیقاتی چند منظوره و راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت و زیر بحرانی.

- طراحی و محاسبات قلب راکتورهای هسته‌ای در زمینه‌های نوترونیک، ترموهیدرولیک، حفاظ‌سازی، مدیریت سوخت و آنالیز حوادث.

- تحلیل ایمنی قطعی و احتمالاتی برای تاسیسات هسته‌ای.

- ارزیابی ریسک برای تاسیسات هسته‌ای.

- ارزیابی ایمنی راکتورهای هسته‌ای و سیستم های وابسته در شرایط عادی و اضطراری.

- طراحی و ساخت تاسیسات آزمایش‌های غیر مخرب و ارائه خدمات مرتبط با تست سوخت تولیدی در کشور برای راکتورهای تحقیقاتی و سایر صنایع.

- مطالعات پرتوگیری کارکنان و مردم از منابع طبیعی، تشعشعات کیهانی، مطالعات محیطی، پخش و رهاسازی مواد، ارزیابی ریسک و پیشگیری.

- تحقیق و توسعه روش‌ها و تانیک‌های آمادگی و واکنش در زمان اورژانس‌های رادیولژیکی.

- طراحی، ساخت و راه‌اندازی اتاق کنترل راکتور تحقیقاتی و به‌روزرسانی سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق راکتور.

- خدمات پرتودهی نوترون و گامای حاصل از راکتورهای تحقیقاتی جهت کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی.

گروه های پژوهشی

- گروه پژوهشی  راکتور( توسعه روشهی محاسباتی و اعتبار سنجی،تحلیل و محاسبات، طراحی و توسعه سیستم ها و تجهیزات)

- گروه پژوهشی ایمنی هسته ای( ارزیابی ایمنی تاسیسات، تحلیل و محاسبات، طراحی و توسعه سیستم ها و تجهیزات)

- گروه پژوهشی ایمنی پرتوی( مطالعات پرتوگیری کارکنان و مردم، مطالعات محیطی، پخش و رهاسازی مواد، ارزیابی ریسک9

- گروه پژوهشی سیستم های جانبی و پرتودهی(تحقیقات راکتور صفر قدرت، تحقیقات راکتور مینیاتوری، توسعه کاربردهای راکتورهای تحقیقاتی)

- مدیریت بهره برداری راکتور

تجهیزات و آزمایشگاه ها

- راکتور تحقیقاتی تهران (TRR)

- راکتور صفر قدرت آب سنگین (HWZPR)

- راکتور چشمه ی نوترونی مینیاتوری (MNSR)

- راکتور زیر بحرانی آب سبک (LWSCR)