تلفن سازمان: 82061 (021)  و   82060 (021)
خواهشمند است در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی، حفاظت در برابر اشعه، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دیگر بخش های سازمان با شماره های 82060 و 82061 تماس حاصل فرمایید.


اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی

نمابر: 02188221042      رایانامه:  web_publicr[at]aeoi[dot]org[dot]ir
آدرس: تهران- انتهای کارگر شمالی- سازمان انرژی اتمی ایران
صندوق پستی: 1339-14155