• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
ویدئو
Download: BrachyTherapy.mp4

درمان تومور مغزی به روش براکی تراپی توسط پژوهشگران سازمان انرژی اتمی