نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تازه های علمی
1395/4/28 دوشنبهبا حضور کارشناسان آژانس؛
نشست تخصصی و فراخوان مقاله ارزیابی الحاق کشور به کنوانسیون مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای برگزار میشود
معاونت امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران نشست تخصصی و فراخوان مقالات و آثار پژوهشی ارزیابی الحاق کشور به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای را با حضور کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، برگزار می نماید.

محورهای کلی این نشست شامل موارد زیر می باشد:

-رژیم بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای (معاهده 1963 وین و اصلاحات بعدی و معاهده جبران تکمیلی خسارت 1997)

-جبران خسارت حوادث هسته ای در نظام حقوقی ایران

-ضرورت ها، فرصت ها و چالش های الحاق یا عدم الحاق کشور

-نظام حقوقی مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته ای سایر ملل بویژه کشورهای پیشرو

-الزامات حقوق داخلی در پرتو معاهدات بین المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای

-بررسی اعمال حق تحفظ و اعلامیه های تفسیری

-در این فراخوان از کلیه صاحبنظران؛ اساتید دانشجویان و علاقه مندان برای حضور در نشست و ارائه مقاله و آثار پژوهشی دعوت به عمل آمده است.

-همچنین مقالات طی فرآیند علمی ارزیابی و در یک ویژه نامه علمی پژوهشی منتشر و به ارائه کنندگان سایر آثار پژوهشی (کتاب، سخنرانی، پوستر و ...) در نشست گواهی نامه اعطاء خواهد شد.

-علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیرخانه می توانند با تلفن های 8206380 و 82064735- 021 تماس حاصل نمایند.

مهلت ارسال آثار پژوهشی، زمان، مکان، جوایز و سایر جزئیات متعاقباً اعلام می شود.

فايل هاي مربوطه :
1997 convention & Protocol to amend the Vienna convention on civil liability for nuclear damage- 1997 - infcirc566.pdf877.414 KB
Convention on supplementary compensation for nuclear damage - infcirc567.pdf1.13 MB
Optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes to the Vienna convention on civil liability for nuclear damage_infcirc500a3_ 1963.pdf23.642 KB
Vienna convention on civil liability for nuclear damage_ 12 September 1997.pdf520.519 KB
Vienna convention on civil liability for nuclear damage_ 21 May 1963 - infcirc500.pdf218.702 KB
ترجمه غيررسمي - كنوانسيون وين راجع به مسئوليت مدني در قبال خسارت هسته اي.pdf443.928 KB
ترجمه غيررسمي - کنوانسيون وين راجع به مسئوليت مدني 1977.pdf9.99 MB

نسخه قابل چاپ