نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
دبیرخانه همایش ملی ارزیابی الحاق کشور به کنوانسیون مسئولیت مدنی اعلام کرد به دلیل مسائل اجرایی اعلام نتایج داوری مقالات و برگزاری این همایش ملی با تأخیر مواجه شده است. لذا زمان برگزاری از طریق دبیرخانه همایش متعاقباً اعلام می شود و نتایج داوری مقالات نیز پس از دریافت از طریق رایانامه(ایمیل)به پژوهشگران منعکس خواهد شد. مهلت ارسال اصل مقالات 96/7/1 می باشد.

نسخه قابل چاپ