منوی اصلی
حدمات الکترونیک
نظرخواهی
ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV(بازنگری یک)

  بدینوسیله پیش نویس مدرک "ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV (بازنگری یک) "  جهت مطالعه‌ی بازدید کنندگانی که علاقمند به ارائه‌ی نظرات خود می‌باشند دردسترس قرار داده می‌شود.خواهشمند است نقطه نظرات خود را حداکثرتا تاریخ 13 دیماه 1396 در قالب جدول مندرج در فایل پیوست جهت جمع‌بندی و ارائه به تدوین کنندگان مدارک یاد شده از طریق آدرس ایمیل NRPD1@aeoi.org.ir  به این امور ارسال نمایید.
فايلها
بازنگري واردات ليزرهاي صنعت960918.pdf 141.952 KB
فرم نظرخواهي960918.docx 14.37 KB
نظرخواهی "ضوابط دريافت پروانه اشتغال مراكز كار با ليزرهاي صنعتي کلاس IIIB يا IV (بازنگری یک) "

  بدینوسیله پیش نویس مدرک "نظرخواهی ضوابط دريافت پروانه اشتغال مراكز كار با ليزرهاي صنعتي کلاس IIIB يا IV (بازنگری یک) "  جهت مطالعه‌ی بازدید کنندگانی که علاقمند به ارائه‌ی نظرات خود می‌باشند دردسترس قرار داده می‌شود.خواهشمند است نقطه نظرات خود را حداکثرتا تاریخ 25 آذر ماه 1396 در قالب جدول مندرج در فایل پیوست جهت جمع‌بندی و ارائه به تدوین کنندگان مدارک یاد شده از طریق آدرس ایمیل NRPD1@aeoi.org.ir  به این امور ارسال نمایید.
فايلها
پروانه ليزر صنعتي پيش نويس 96-08-13.pdf 149.257 KB
فرم نظرخواهي.docx 14.345 KB
آخرين ويرايش صفحه
سه شنبه 21 آذر 1396 15:59:58
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 660041
تعداد بازديد کنندگان سايت: 37021020 تعداد بازديد زيرپورتال: 2257708 اين زيرپورتال امروز: 375 سایت در امروز: 249 اين صفحه امروز: 17
خط مشی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور یک مرجع ذیصلاح است که ماموریت حصول اطمینان از استفاده ایمن از انرژی هسته ای و منابع پرتوی کشور را با هدف حفاظت کارکنان ، مردم ، نسل های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان آور پرتو ها با در نظر گرفتن دو اصل : " حداکثر ایمنی معقول قابل دستیابی و" و " حداقل پرتوگیری معقول قابل دستیابی " ، عهده دار می باشد .
منوی کاربردی